+47 6721 3243

“Fine Art” Trykking

Viktig informasjon om “FINE ART” FOTO PAPIR, CANVAS og TRYKKING

Det er viktig å kjenne til at “FINE ART” materiell ikke er masseprodusert. Papiret er for det meste håndlaget noe som resulterer i at ethvert bilde-trykk vil få en unik karakter.

På grunn av produksjonsmetoden, vil enkelte ark ha veldig små uregelmessigheter som vil bli en del av bildet. Disse skjeldne uregelmessighetene er umulig å unngå. Vi kan ikke garantere at bildene vil være 100% fri for uregelmessigheter.
Vi vil ikke selge et bilde hvor uregelmessighetene er svært synlige. Vårt kvalitetssikrings system vil sørge for at dette ikke skjer. Mindre uregelmessigheter må bli akseptert.

STØRRELSEN PÅ ET CANVAS

Dersom du ønsker å ramme inn et Canvas trykk selv, vennligst mål det ferdige produktet før du lager rammen. Spesielt Canvas trykk er ikke milimeter presise.